PORTAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

Universitat de València, 2018

Guia de finances ètiques, cooperatives i locals de la Comunitat Valenciana

Joan Ramon Sanchis Palacio, Vanessa Campos Climent y Cristina Navarro Babiera

Aquesta guia, elaborada per un equip de treball del Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València, és un instrument al servei de l’Administració Pública Valenciana i de la ciutadania en general, que té com a propòsit oferir informació detallada de l’oferta que existeix a la Comunitat Valenciana sobre finances ètiques, cooperatives i locals: quantitat d’entitats financeres ètiques i socials i d’institucions públiques i privades de suport, així com les activitats que desenvolupen i els productes i serveis que ofereixen. D’aquesta manera, es pretén afavorir els intercanvis i la relació directa entre la societat valenciana i aquestes entitats, i potenciar el consum financer responsable.

Estructura de la publicació:

Pròleg de Manuel Alcaraz Ramos

1. Les finances ètiques, cooperatives i locals: concepte i característiques
1.1. Principis de les finances ètiques i socials
1.2. Entitats que conformen les finances ètiques i socials
1.3. Principals entitats de finances ètiques i socials a la Comunitat Valenciana

2. Productes i serveis financers ètics i solidaris
2.1. Principals característiques del productes i serveis financers ètics
2.2. La inversió socialment responsable o inversió ètica
2.3. Institucions que potencien la inversió socialment responsable

3. Entitats de finançament ètic, cooperatiu i local
3.1. Bancs ètics i entitats financeres ètiques no bancàries
3.2. Bancs cooperatius i socials
3.3. Altres entitats de finançament ètic, cooperatiu i local

4. Institucions de suport al finançament ètic, cooperatiu i local
4.1. Institucions públiques
4.2. Institucions privades

5. Conclusions

Més informació